Központi Háziorvosi Ügyelet

 

 Elérhetőség:

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

Telefonszám:

 06-76/356-173 

06-76/356-184

Háziorvosi ügyeleti idő: 

hétköznap 16.00-8.00

hétvégén és ünnepnapon 8.00-8.00 

Ügyeletes nővérek:

Fekete Erika

Kállai Anita

Vasné Miczák Mónika

 

 

Tájékoztatjuk a Kedves Betegeket, hogy az ügyeleti folyosó kamerával megfigyelt terület!

A felvétel rögzítésre kerül! 

Az új intézményi központi háziorvosi ügyeleti gépjármű.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gyógyszertári készenlét

Kecskemét

 

Helyszín: Szent Benedek Euro Patika

Cím: 6000 Kecskemét, Kápolna utca 15.

Telefon: 76/507-992

Készenléti idő:

24.00-07.00

 

Amennyiben a gyógyszertár nyitvatartási időn túl (ideértve a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is) úgynevezett készenlét formájában biztosítja a folyamatos gyógyszerellátást, legfeljebb 30 percen belül a beteg rendelkezésére kell állnia.

A készenlétet ellátó gyógyszerész elérhetősége megtalálható a gyógyszertár bejáratánál. A jogszabályi rendelkezés szerint azt jól látható és olvasható módon kellf feltűntetni.

A telefonszám(ok)on ebben az esetben a készenlétet ellátó gyógyszerészt lehet elérni, és az nem feltétlenül egyezik meg az adott gyógyszertár telefonszámával. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Gyógyszertári ügyelet

Kecskemét

 

Szent Benedek Euro Patika

6000 Kecskemét, Kápolna utca 15.

Telefon: 76/507-992

Ügyeleti idő:

Hétfő-vasárnap: 20.00-24.00

Ünnepnap: 16.00-24.00

Gyógyszertári ügyelet esetén az e feladat ellátására kijelölt közforgalmú, illetve fiókgyógyszertár a nyitvatartási időn túl (ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is) gyógyszerész jelenléte mellett biztosítja a folyamatos betegellátást.

 

Lajosmizse

 

Szent István Patika

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 7.

Telefonszám: 76/457-523

 

Ügyeletek:

 

2019. január 01.

2019. január 06.

2019. január 27.

2019. február 03.

2019. február 24.

2019. március 03.

2019. március 24.

2019. március 31.

2019. április 21.

2019. április 22.

2019. április 28.

2019. május 19.

2019. május 26.

2019. június 10.

2019. június 16.

2019. június 23.

2019. július 14.

2019. július 21.

2019. augusztus 11.

2019. augusztus 18.

2019. szeptember 08.

2019. szeptember 15.

2019. október 06.

2019. október 13.

2019. november 01.

2019. november 03.

2019. november 10.

2019. december 01.

2019. december 08.

2019. december 25.

2019. december 26.

2019. december 29.

 

 

Familia Patika

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 111.

Telefonszám: 76/356-450

 

Ügyeletek: 

 

2019. január 13.

2019. január 20

2019.február 10.

2019. február 17.

2019. március 10.

2019. március 15.

2019. március 17.

2019. április 07.

2019. április 14.

2019. május 01.

2019. május 05.

2019. május 12.

2019. június 02.

2019. június 09.

2019. június 30.

2019. július 07.

2019. július 28.

2019. augusztus 04.

2019. augusztus 20.

2019. augusztus 25.

2019. szeptember 01.

2019. szeptember 22.

2019. szeptember 29.

2019. október 20.

2019. október 23.

2019. október 27.

2019. november 17.

2019. november 24.

2019. december 15.

2019. december 22.

 

 

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106., továbbiakban: az Intézmény) az Egészségház több pontján elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. Az elektronikus megfigyelőrendszert az Intézmény kezeli. 

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a felvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver tárolja. A felvételek megtekintésére jogosult az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és az intézményi informatikus. A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. A rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. 

 

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Intézmény ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

 

Amennyiben az érintett álláspontja szerint az Intézmény megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírást, az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az intézményvezetőhöz címzett panasszal élhet. Jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

Lajosmizse, 2018. 05.01

                                                                                                          Józsáné dr. Kiss Irén

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------