Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány

Név: 

Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány

Székhelye:

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

K&H-nál vezett számlaszám:

10402599-50515448-48531007

Az alapítvány adószáma:

18361850-1-03

Telefonszám: 

76/356-184

A kuratórium tagjai:

Elnök: 

Józsáné dr. Kiss Irén 

Kuratóriumi tagok: 
Szeleczki László
Balla Istvánné
Bártfai Róbertné
Szántó Józsefné

 

Az Alapítvány célja: 

- Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását, a mindenkori népegészségügyi célok megvalósítását,

- Támogatni a betegségmegelőzést, a szűrést,

- Elősegíteni az egészséges életmód- és táplálkozás széleskörű elterjesztését, fejlesztését, a rekreációs tevékenységet,

-Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához,

-Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelességek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez,

- Folyamatosan figyelemmel kísérni a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

- Gondoskodni a szabadidős programoknak, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének a szervezéséről,

- Hozzájárulni a családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez,

- Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás során,

- Tájékoztatást adni a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról,

-Meghallgatni az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedni annak orvoslása érdekében,

- Kezdeményezni a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

- Elősegíteni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül – az egészségügyi, gyermekjóléti, szociális szolgáltatások általános szakmai feltételeinek javítását, színvonalának emelését.

 

Az alapítvány működési területe

Lajosmizse és Felsőlajos

 

Közhasznúsági fokozat

Közhasznú alapítvány

 

Dokumentumok:

Alapító okirat

Együttműködési megállapodás

2009. évi Közhasznú jelentés

2010. évi Közhasznú jelentés

2011. évi közhasznú jelentés

2012. évi beszámoló és annak melléklete

2013. évi beszámoló és annak melléklete

2014. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2017. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2018. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2019. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

 

A beszámolók az alábbi linkre rákattintva is elérhetőek. A linkre történő kattintást követően a keresőbe az Alapítvány adószámának első 8 számjegyét (18361850) beírva, majd a keresésre rákattintva megtekinthetőek a beszámolók. (Link)