Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Szolgáltatásaink

Tájékoztatás:
 • Mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával.
 • Más intézményekben folyó családtervezési, pszichológiai, nevelési egészségügyi tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről, ennek céljáról és feltételeiről.
 • Az aktuális szabadidős programokról.
Ügyintézés:
 • A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutásban.
 • Szükség esetén kezdeményezzük a támogatás megállapítását.
Családgondozás:
 • Krízisintervenció
 • Életvezetési tanácsadás
 • Kommunikációs problémák kezelése
 • Családlátogatás
Egyéb szolgáltatás:
 • Nyári gyermekétkeztetés
 • Prevenciós célú szabadidős tevékenységek és nyári táborok szervezése
 • Mediáció
 • Jogi segítségnyújtás
 • Kapcsolattartás biztosítása
Adományok fogadása és kiközvetítése:

Köszönettel tartozunk azoknak a jó szándékú embernek, akiknek adományai révén tudunk ruhát, cipőt, játékot, tartós élelmiszert, ágyneműt és bútorzatot az arra rászoruló gyermekeknek juttatni.

 

 

Ingyenes jogi tanácsadás, beadványkészítés

minden páratlan héten csütörtökön 14.30 – 16.00

(Előzetes bejelentkezés a Szolgálat munkatársainál)

Információ szolgáltatás

Munkatársaink tájékoztatást adnak a szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és egyéb ellátások elérhetőségéről és igénybevételéről. Igény esetén a nyomtatványok kitöltésében is segítséget nyújtunk.

Segítő beszélgetés

Amikor úgy érzi, hogy valamely problémájában nem találja a megoldást, „egy helyben topog”, lehet hogy egy megértő, elfogadó szakember segítségével tovább tud lépni.

Családgondozás

A családgondozási munka feladatai:

 • a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása
 • az átmenetileg sérült, vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése

Meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő család képessé váljon problémái megoldására.

Tanácsadás tartós munkanélküliek számára

 •  segítünk feldolgozni a tartós munkanélküliségből fakadó lelki, mentális problémákat,
 • segítséget nyújtunk álláspályázatok, motivációs levelek megírásában
 • tájékoztatást nyújtunk az induló képzésekről, segítséget nyújtunk az Önnek legmegfelelőbb képzés kiválasztásában
 • ellátjuk a rendszeres szociális segélyben, valamint rendelkezésre állási támogatásban részesülő aktívkorú nem foglalkozottak együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat

Adományok gyűjtése, közvetítése

A háztartásokban feleslegessé vált

 • ruhaneműket összegyűjtjük, s egyéni kiadással, valamint ruhabörzék tartásával kiosztjuk,
 • bútorokat és használaton kívüli háztartási gépeket a rászoruló igénylők számára kiközvetítjük.

 

Várjuk továbbra is felajánlásaikat elérhetőségeinken!