RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

A RÉV Szolgálat szenvedélybetegek (alkohol, kábítószer, szerencsejáték), és pszichiátriai betegek (szkizofrénia, depresszió, szorongásos betegségek, egyéb mentális zavarok, életvezetési nehézségek, magány), valamint hozzátartozóik számára nyújt segítséget.

Telefonszám:

76/415-466

76/508-499

E-mail:

Honlap:

www.revkecskemet.hu

Rendelési idő:

csütörtökönként 12.00-16.00-ig az Egészségház földszinti kliensfogadó helyiségében

(az Egészsház főbejáratánál jobbra található iroda)
Ügyeleti időben telefonszámunk: 06-30/ 289-7681

 Szolgáltatásaink:

  • Szakemberekkel való konzultáció a RÉV helyiségeiben, illetve lakókörnyezetben
  • Információk átadása érintetteknek és hozzátartozóknak
  • Életviteli készségek fejlesztése
  • Kommunikációs és problémamegoldó készségek fejlesztése
  • Önsegítő csoportok
  • Szükséghelyzetben azonnali segítségnyújtás
Szolgáltatásaink ingyenesen vehetők igénybe, érintettek, hozzátartozók, érdeklődők számára.