Gazdasági-munkaügyi ügyintéző álláspályázat

2021-03-08
Adminisztrátor
2
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Gazdasági-munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gazdasági és munkaügyi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskola, igazgatásszervező, vagy társadalombiztosítási vagy pénzügyi végzettség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMEGYSZI/78-7/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági-munkaügyi ügyintéző.

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 6050 Lajosmizse, - 2021. április 10.
•         Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. - 2021. április 10.
•         Felsőlajos Község Önkormányzata, 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. - 2021. április 10.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.