Alapítvány

2021-01-04
Adminisztrátor
907
Név: 
Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány

Székhelye:
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

K&H-nál vezett számlaszám:
10402599-50515448-48531007

Az alapítvány adószáma:
18361850-1-03

Telefonszám: 
76/356-184

A kuratórium tagjai:
Elnök: 
Józsáné dr. Kiss Irén 
Kuratóriumi tagok: 
Szeleczki László
Balla Istvánné
Bártfai Róbertné
Szántó Józsefné
 
Az Alapítvány célja: 
 • Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását, a mindenkori népegészségügyi célok megvalósítását,
 • Támogatni a betegségmegelőzést, a szűrést,
 • Elősegíteni az egészséges életmód- és táplálkozás széleskörű elterjesztését, fejlesztését, a rekreációs tevékenységet,
 • Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához,
 • Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelességek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez,
 • Folyamatosan figyelemmel kísérni a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • Gondoskodni a szabadidős programoknak, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének a szervezéséről,
 • Hozzájárulni a családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez,
 • Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás során,
 • Tájékoztatást adni a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról,
 • Meghallgatni az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedni annak orvoslása érdekében,
 • Kezdeményezni a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • Elősegíteni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül – az egészségügyi, gyermekjóléti, szociális szolgáltatások általános szakmai feltételeinek javítását, színvonalának emelését.
 
Az alapítvány működési területe
Lajosmizse és Felsőlajos
 

Közhasznúsági fokozat

Közhasznú alapítvány
 
Dokumentumok:
Alapító okirat
Együttműködési megállapodás
2019. évi Közhasznú jelentés
2018. évi Közhasznú jelentés
2017. évi Közhasznú jelentés
​​​​​​​2016. évi Közhasznú jelentés

​​​​​​​2015. évi Közhasznú jelentés
​​​​​​​2014. évi Közhasznú jelentés
​​​​​​​2013. évi Közhasznú jelentés