Házi segítségnyújtás

2020-12-21
Adminisztrátor
995

Célja:

  • A szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében történő, önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása.
  • Alapvető gondozási, és ápolási feladatok elvégzése.
  • Az ellátott önálló életvitelének fenntartásában, és lakókörnyezetének higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés.

Feladata:

  • Feladataink ellátása során segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében biztosítva legyen.
  • Életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően történjen.
  • Meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével legyen biztosított.