Tanyagondnoki szolgálat

2020-12-21
Adminisztrátor
1216

Ellátási területek

1. számú tanyagondnoki szolgálat: 
6050 Lajosmizse, Mizse tanya 2.-Mizse tanya 253.
(nem tartozik bele a 6055 Felsőlajos, Mizse 9-42. közötti tanya)

2. számú tanyagondnoki szolgálat (2024.03.01. napjától): 
6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 80-332., Alsólajos tanya 452-457., Mizsey major 1-8.
 

Tanyagondnok

1. számú tanyagondnoki szolgálat: Horváth Károly

2. számú tanyagondnoki szolgálat: Papp László

Telefonszám

1. számú tanyagondnoki szolgálat: 30/283-4256

2. számú tanyagondnoki szolgálat: 30/943-7516

 


Szolgáltatás célja

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
 

Szolgáltatás célcsoportja, célcsoport jellemzői

A szolgáltatás célcsoportja a Lajosmizse külterületén, a szolgáltatás biztosítására lehatárolt településrészen élő lakosság. A településrész lehatárolása során a közszolgáltatásoktól való nagy távolság került figyelembe vételre, ez ugyanis jelentős hátrányt okoz az alapvető szükségletek kielégítése során.

Igénybevételének módja és feltételei

A szolgáltatás megállapodás megkötése nélkül vehető igénybe, a szolgáltatás igénybe vétele térítési díjmentes. A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos igények a Gondozási részleg vezetőjénél jelezhetők.
A tanyagondnoki szolgáltatás elérhetősége:
a) hétfő – csütörtöki munkanapokon: 7.30 – 15.30
b) pénteki munkanapokon: 7.30 – 13.00
Személyes ügyintézésre a Gondozási részleg általános ügyfélfogadási ideje szerint van lehetőség:
c) kedd: 13.00 – 15.00
d) péntek: 10.00 – 11.00
Az igénybevételről a tanyagondnok az SzCsM rendeletben rögzített tevékenységnaplót vezeti.

Tanyagondnoki szolgálat ellátási területei: 

1. számú tanyagondnoki szolgálat
 
 
A terület a településközponttól 2-12 km-es közúti megközelítési távolságban terül el, az 50. számú főúttal és az M5 autópályával párhuzamosan.
 

2. számú tanyagondnoki szolgálat
 

Működési területe a településközponttól 1-10 km-es közúti megközelítési távolságra terül el, az M5 autópályától északra (Nagykőrös irányába), az úgynevezett Csikó dűlő és az autópálya közötti terület.