Tanyagondnoki szolgálat

2020-12-21
Adminisztrátor
869

Ellátási terület

6050 Lajosmizse, Mizse tanya 2.-Mizse tanya 253.

Tanyagondnok

Kasza Erika
Nyistyák Tímea

Telefonszám

30/283-4256Szolgáltatás célja

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
 

Szolgáltatás célcsoportja, célcsoport jellemzői

A szolgáltatás célcsoportja a Lajosmizse külterületén, a szolgáltatás biztosítására lehatárolt településrészen élő lakosság. A településrész lehatárolása során a közszolgáltatásoktól való nagy távolság került figyelembe vételre, ez ugyanis jelentős hátrányt okoz az alapvető szükségletek kielégítése során.

Igénybevételének módja és feltételei

A szolgáltatás megállapodás megkötése nélkül vehető igénybe, a szolgáltatás igénybe vétele térítési díjmentes. A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos igények a Gondozási részleg vezetőjénél jelezhetők.
A tanyagondnoki szolgáltatás elérhetősége:
a) hétfő – csütörtöki munkanapokon: 7.30 – 15.30
b) pénteki munkanapokon: 7.30 – 13.00
Személyes ügyintézésre a Gondozási részleg általános ügyfélfogadási ideje szerint van lehetőség:
c) kedd: 13.00 – 15.00
d) péntek: 10.00 – 11.00
Az igénybevételről a tanyagondnok az SzCsM rendeletben rögzített tevékenységnaplót vezeti.

Tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: 

 
 
A terület a településközponttól 2-12 km-es közúti megközelítési távolságban terül el, az 50. számú főúttal és az M5 autópályával párhuzamosan. Az ellátási terület lakosságszáma 398 fő.