Idősek nappali ellátás

2020-12-21
Adminisztrátor
852
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Célja:

  • Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújtunk.
  • A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak.
  • Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Szolgáltatásaink:

Lajosmizse Város Önkormányzata 2010-ben az Egészségház földszintjén, az épület bal szárnyában, kertkapcsolattal alakította ki a gondozási egység nappali ellátást biztosító helyiségeit. A klubtagok intézménybe való bejutása két irányból is megoldott. Megközelíthető egyrészt közvetlenül az utcáról, külön bejáraton át, kizárólag a klub területeire belépve és a főbejáraton megérkezve, az épület bal szárnya felé haladva, mindkét irányban akadály-mentesen.
 
Színes és változatos programokkal igyekszünk megfelelni a tagok igényeinek és elvárásainak:
  • Igény szerint meleg élelem (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása.
  • Szabadidős programok szervezése (Újság, könyv biztosítása, önkéntes foglalkozás szervezése, kézimunkázás, kézműves foglalkozások, hitélet, ünnepek, névnapok megünneplése, filmvetítés, zenehallgatás, kirándulás, piknikezés, kulturális műsorok szervezése, művészek meghívása, közös beszélgetés, megemlékezések, kirándulások szervezése, intézmények látogatása…).
  • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése (egészségügyi szakalkalmazottak közreműködésével egészségügyi előadások és tanácsadások hétfőtől csütörtökig, tornáztatás, továbbá gyógyszeríratás, kiváltás, orvoshoz kísérés, szállítás…).
  • Hivatalos ügyek intézésének segítése, bevásárlás.
  • Mentálhigiénés foglalkozás, beszélgetés, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
  • Igény esetén segíti és támogatja a speciális önszerveződő csoportok működését. 
Szolgáltatásainkat igény szerint az Intézmény gépjárművével történő beszállítással és hazaszállítással, családias, szeretetteljes környezet és légkör kialakításával, a klubtagok igényeihez igazodó változatos programokkal valósítjuk meg.
A nappali intézmény lehetőséget ad a szociális étkezők számára az étkezés helyben fogyasztására.
Munkánk során továbbra is törekszünk arra, hogy a szűkebb és tágabb lakókörnyezetből egyaránt szívesen jöjjenek az érdekeltek, nem csak színes programjaink miatt, de azért is, mert biztosak lehetnek abban, hogy szakértelemmel, elfogadással, szeretettel, segítőkészséggel találkoznak munkatársaink részéről.